Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πελατών μας, η εταιρεία μας κατά καιρούς λαμβάνει μέρος σε κλαδικές εκθέσεις όπως και σε συνέδρια κατασκευαστών ή αρχιτεκτόνων.

Η άμεση επαφή μας με το καταναλωτικό κοινό και την αγορά, δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση ανταλλαγής πληροφορίας, ιδεών και τάσεων.