Μάχη θα πρέπει να δώσουν τα νοικοκυριά που επιθυμούν να ενταχθούν στο Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ για υποβολή αιτήσεων. Κι αυτό, αφού πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα προγράμματα του ΕΣΠΑ, το οποίο παρέχει επιδότηση έως 70% και άτοκα δάνεια για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Ο προϋπολογισμός του είναι 292,43 εκατ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Κριτήρια ένταξης

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Αυτά πρέπει να έχουν ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για έγγαμο) εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 40.000 και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Το ακριβές ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στην περίπτωση που έχει οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ η επιχορήγηση αγγίζει το 60%, ενώ πέφτει στο 35% για κάποιον με οικογενειακό εισόδημα από 30.000 έως 35.000 ευρώ. Μάλιστα, προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, χωρίς ωστόσο να μπορεί αυτή να ξεπεράσει το 70%.

Στις εργασίες που χρηματοδοτούνται συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οσον δε αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων, ανά αίτηση ωφελουμένου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, όπως προκύπτει από απαραίτητο για τη διαδικασία Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), με «ταβάνι» τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποβολή αίτησης

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά, στην ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πύλη του (https://exoikonomisi.ypen.gr), όπου οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται για να συμπληρώσουν το απαιτούμενο, τυποποιημένο έντυπο υποβολής αίτησης.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται στο δικαιούχο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, καθιστά με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για λήψη δανείου», παρέχοντας τα στοιχεία που ζητούνται, μεταξύ των οποίων και τυχόν στοιχεία εγγυητή. Στο σημείο αυτό μπορεί να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο.

Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά του για δανειοδότηση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει νέο, επιλέγοντας ωστόσο διαφορετικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Αν η τράπεζα εγκρίνει ποσό μικρότερο από αυτό που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, ο τελευταίος θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια – κάτι που δεν προβλεπόταν στο προηγούμενο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Σημειώνεται πως η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του προγράμματος ανά περιφέρεια και όχι μετά την 31η.12.2021. Επίσης, η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των ωφελουμένων λήγει τη 16η.6.2023.

Για να δείτε τον οδηγό υποβολής των αιτήσεων πατήστε εδώ

Επιφυλάξεις

Στο μεταξύ, κατά τόπους τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με το πόσο εφικτό είναι να κυλήσει ομαλά η υποβολή των αιτήσεων. Μεταξύ άλλων, έχει ζητηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας, διότι εκτιμάται ότι λόγω του αυξημένου όγκου προτάσεων θα υπάρξει δυσλειτουργία. Ηδη η πλατφόρμα του Buildingcert, στην οποία γίνεται η καταχώριση από τους ενεργειακούς επιθεωρητές των στοιχείων κι αρχείων για την έκδοση των Ενεργειακών Πιστοποιητικών, έχει «πέσει» αρκετές φορές, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα.