Ένα μόνιμο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», με «πράσινες» επιδοτήσεις για όλα τα ακίνητα, σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Εξοικονοµώ» µπορεί να διαρκέσει ακόµα και µέχρι µία δεκαετία, µε το συνολικό κονδύλι για κατοικίες, δηµόσια κτίρια, βιοµηχανίες και επιχειρήσεις να προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, στα 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ήδη, η έναρξη της επόµενης φάσης του προγράµµατος ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων αναµένεται για τον προσεχή Σεπτέµβριο.

Ωστόσο, οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι φαίνεται πως έχουν ήδη καταλήξει στη διαµόρφωση ενός συστήµατος επιχορήγησης εργασιών, το οποίο θα έχει µόνιµο χαρακτήρα και πολύ µεγαλύτερα κονδύλια.

Μέσα στη δεκαετία, τα κονδύλια που θα διατεθούν ενδέχεται να φτάσουν ακόµα και τα 5 δισ. ευρώ, ενώ οι εργασίες ενεργειακής οικονοµίας θα περιλαµβάνουν -εκτός από τις κατοικίες- και δηµόσια κτίρια, αλλά και κτίρια επιχειρήσεων και βιοµηχανιών.
Εισοδηματικά κριτήρια

Οπως ξεκαθαρίζουν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που χειρίζονται το ζήτημα, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση για τα ακριβή κριτήρια επιλογής των δικαιούχων επιδότησης εργασιών.

Θεωρείται, όμως, δεδομένο ότι το ετήσιο εισόδημα θα αποτελέσει και πάλι τη βάση της επιλεξιμότητας των αιτήσεων, με αύξηση ωστόσο στην ανώτερη εισοδηματική κατηγορία.

Στο προηγούμενο «Εξοικονομώ», ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό εισόδημα έως και 10.000 ευρώ ετησίως ή οικογενειακό εισόδημα έως και 20.000 ευρώ, ελάμβαναν ποσοστό επιδότησης εργασιών έως και 70%.

Αντιστοίχως, οι τελικοί δικαιούχοι με ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 40.000 και οικογενειακό έως 50.000 ευρώ ελάμβαναν προνομιακό δάνειο για το 100% του κόστους των εργασιών.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αύξηση του ανώτατου εισοδήματος των ιδιοκτητών, που κρίνονται δικαιούχοι των επιδοτήσεων, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 70.000 ευρώ.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του μεγαλύτερου ποσοστού των Ελλήνων ιδιοκτητών κατοικιών σε δικαιούχους του προγράμματος.